Naturklub for børn i BFN?

Har du lyst til at give børn og unge oplevelser i naturen? Så læs endelig videre!

Vi har en fantastisk natur i Thy, og vi er nogen, der tænker, at det er på tide at vores børn også oplever den i deres fritid. En mulighed kunne være at etablere en Naturklub. Her kunne børn få oplevelser sammen, og samtidigt lære om naturen, få ejerskab for den, og give naturen en stemme blandt de unge.

På BFN’s generalforsamling blev der stillet forslag om etablering af en sådan børne-unge gruppe. Ideen er bl.a. opstået efter henvendelse fra Nanna Gad og Knud Allan Knudsen, og efterfølgende har undertegnede også udtrykt interesse for at hjælpe med en naturklub. Det er uvist, hvordan arbejdet kan organiseres, men vi håber, at det kan lykkes at inddrage børn og unge i foreningens arbejde.

Vi vil gerne høre fra alle, der kan tænke sig …

1.       at udvikle og udtænke hvordan en naturklub kan organiseres og afholdes i BFN.

2.       at være en del af en fast gruppe, der afholder arrangementer for børn og unge.

3.       at fx vise noget fantastisk natur frem, har en slørugle i stalden, eller bare være med til at give børn gode oplevelser i naturen.

Vi samler interesserede til et arbejdsmøde med fokus på at finde ud af, hvordan en naturklub skal organiseres, lave en køreplan for det videre arbejde, og evt. finde ideer til et program. Henvendelse kan ske til undertegnede.

Mødet finder sted torsdag d. 16 maj 2019, kl. 16.00 hos Nanna Gad, Villerupvej 5, 7755 Bedsted

Søren Krag, naturvejleder for Thisted kommune

jsmk@thisted.dk         Mobil: 40 29 29 83