Foreningens aktiviteter – overblik (pdf)

Bliv medlem af BFN
Deltag i arrangementer, ture og kurser.

Arrangementer udsat grundet Corona.

Vi har måtte aflyse foreningens ordinære generalforsamling i marts 2020 grundet de restriktioner, der er indført for at mindske risikoen for coronasmitte. I oversigten nederst (pdf-fil) kan du bl.a. finde bestyrelsens beretning for 2019 samt foreningens regnskab for 2019.

De fleste arrangementer er også aflyst i resten af 2020.

Der kan forekomme flere aflysninger eller ændringer, så det er en god ide at holde sig orienteret her på hjemmesiden hvor de vil blive annonceret.

November – december 2020