Fuglestudiekredsen

Foto: Elly Hansen

Fuglestudiekreds 2021

Coronasituationen er stadig usikker, men jeg håber vi har nogenlunde normale tilstande, så vi kan starte fuglestudiekredsen op igen efter sommerferien, med de restriktioner der måtte være til den tid. 

Studiekredsen foregår på Koldby skole (indgang fra Kastanievej) fra kl. 19.00 til kl. 21.30. 

Der er én mødeaften om måneden for hvert hold. På begge hold vil der være mulighed for at udveksle oplysninger om, hvilke fugle man har set siden sidst. På fællesholdet vil der, de fleste aftener, være en foredragsholder. På begynderholdet snakker vi om de fugle, som er aktuelle netop nu. Vi lærer også de almindelige fuglestemmer, som vi kan høre i vore haver. På hvert månedsmøde introduceres næste ekskursion til en lokalitet i området.  

Bemærk: Man kan deltage på begge hold og på alle ekskursioner for samme pris.  

Pris: 100,- kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifter mm.  

Bemærk: Man kan deltage på begge hold og på alle ekskursioner for samme pris. 

Studiekredsleder: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53 

Datoerne bliver: Det store hold:  17/8, 14/9, 12/10, 16/11, *7/12 

                              Begynderholdet:   24/8, 28/9, 26/10, 23/11, *7/12 

*Fælles afslutning for begge hold, med foredrag, æbleskiver og hyggeligt samvær. 

Ekskursioner: 

                                28. august   Agger Tange.  kl 8,00 

                                18. september.   Ulvedybet.  Kjeldstrup p-plads kl. 7,00 

                                16. oktober.         Veststadil fjord.  Draget Thyholm kl. 7.30   

                                20. november.     Hanstholm havn og Roshage.   Roshage kl. 8,00