Fuglestudiekredsen

Foto: Elly Hansen

Fuglestudiekreds 2020 

Studiekredsen foregår på Koldby skole (indgang fra Kastanievej) fra kl. 19.00 til kl. 21.30.

Der er én mødeaften om måneden for hvert hold. På begge hold vil der være mulighed for at udveksle oplysninger om, hvilke fugle man har set siden sidst. På fællesholdet vil der, de fleste aftener, være en foredragsholder. På begynderholdet snakker vi om de fugle, som er aktuelle netop nu. Vi lærer også de almindelige fuglestemmer, som vi kan høre i vores haver. På hvert månedsmøde introduceres næste ekskursion til en lokalitet i området. Bemærk: Man kan deltage på begge hold og på alle ekskursioner for samme pris.

Møder og ekskursioner er aflyst indtil august pga. corona-pandemien og de tilhørende anbefalinger

Møder og ekskursioner
Efteråret 2020

Møder fællesholdet: 18/8 – 15/9 – 20/10 – 10/11 – *8/12
Møder begynderholdet: 25/8 – 22/9 – 27/10 – 17/11 – *8/12

* Fælles afslutning for begge hold.

Ekskursioner:
Agger Tange. Lørdag den 29. august.
Mødested: Svanholmhus kl. 8.00

Vejlerne. Lørdag den 19. september.
Mødested: P-pladsen ved Kraptårnet, Alvejen, 9690 Fjerritslev. kl. 8.00

Kjærgårdsmølle. Lørdag den 10. oktober
Mødested: Naturskolen, Kjærgårdsmølle naturskole, Kjærgårdsmøllevej 5, Struer. Kl. 9.00

Hanstholm Havn. Lørdag den 14. november
Mødested: Læmuren ved Roshage. Nordre Strandvej kl. 9.00

Pris: 100,- kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifter mm.
Bemærk: Man kan deltage på begge hold og på alle ekskursioner for samme pris.
Studiekredsleder: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53