FLAGERMUS I THY

Flagermus er under indvandring i Nordvestjylland, og der er indtil 2020 fundet 12 arter ud af de 17 arter der er fundet i Danmark.

Gennem frivilligt arbejde i BFN og Århus Universitets arbejde ved Østerild vindmølletestcenter, er der de seneste 10 år fundet 8 nye arter af flagermus, hvoraf nogle er set meget fåtalligt, og som måske bare er strejfende gæster: Leislers flagermus, nordflagermus, brandts flagermus, pipistrelflagermus og langøret flagermus.

Vandflagermus og damflagermus har sandsynligvis været i Nordvestjylland inkl. Thy i meget længere tid, og fundene kan antyde, at bestandene har det godt.

På Mors er der de seneste år fundet 4 nye arter, så der nu samlet er syv arter.

Troldflagermus har bredt sig meget og er nu en af de mest udbredte og almindelige flagermus i Nordvestjylland.

Sydflagermus, brunflagermus, skimmelflagermus og dværgflagermus er indvandret til Jammerbugt, Hanherred og Thy.

Damflagermus er en ansvarsart i Nordvestjylland, hvor den forekommer hyppigt, mens den er sjælden i det meste af landet.