Om naturkurser

BFNs Naturkurser er en selvstændig aktivitet under BFN, som har til formål at afholde kurser og andre arrangementer med naturfagligt indhold.

BFNs Naturkurser har en afdeling i Thisted Kommune.

Naturkurserne fungerer som aftenskole under folkeoplysningsloven, og kursisterne betaler 30 kr. pr. lektion.

Hvert andet år i november arrangerer naturkurserne et debatmøde om et aktuelt emne.

Ud over deciderede kurser arrangerer Naturkurserne i Thisted Kommune hvert forår og efterår en fuglestudiekreds. Lederne af denne studiekreds arbejder ulønnet, således at man kan deltage for et beskedent beløb (100 kr. pr. halvår).