BFNs forlag

Biologisk Forening for Nordvestjylland har siden 1976 – via BFN’s Forlag – udgivet bøger om natur.

Bøger, priser og m.v. kan ses på forlagets hjemmeside hvor også bestillingen af bøger sker: www.bfnsforlag.dk