BFNs Naturpris

Følgende har modtaget BFN´s Naturpris:

2018: Inger og Jørgen Saaby, Sundby Mors. Parret Inger og Jørgen Saaby har gjort et kæmpe arbejde for at beskytte de enestående landskaber på Mors mod ødelæggelse ved molergravning. Mosebjerg og Stærhøj er et stort sammenhængende kystnært bakkeland i national bevaringsværdig klasse – et kandidatur til status som UNESCO verdensnaturarv nær Hanklit. Dette område ville uopretteligt vil blive ødelagt ved opgravning af moler, der i dag primært benyttes til fremstilling af kattegrus.

2016: Holger Søndergaard, Tved. Fra foreningens stiftelse i 1970 og indtil sin død i 2015 har Holger Søndergaard utrætteligt samt med et smittende engagement og stor biologisk indsigt kæmpet naturens sag i Nordvestjylland.
Da han i alle årene har siddet i foreningens bestyrelse, har han været afskåret fra tidligere at få prisen, selv om det ville have været oplagt.
Holger Søndergaards indsats for BFN og naturen er uden sidestykke.

2014: Karen Kusk og Henrik Frost Nielsen, Sennels for jeres særlige interesse for fuglelivet og områdets øvrige naturværdier ved jeres ejendom på Sennels Hede.

2013: Nicolaj Nicolajsen, Sønderhå og Jens Christian Sørensen, Nytorp for deres pionerindsats med ”naturpleje som driftsgren i landbruget” til gavn for en række vigtige lokaliteter i Nordvestjylland.

2012: Gunver og Anders Borup, Gjøl som på eget initiativ har iværksat og bekostet en naturgenopretning af en tidligere opdyrket strandeng på ca. 12 ha.

2011: Karsten Hansen, Faddersbøl for særlig indsats for varetagelse af flora og fauna, herunder naturforbedringer på egen ejendom i klitlandskabet

2010: Einar Flensted Jensen, Brønderslev for særlig indsats for naturregistrering og naturbeskyttelse i Jammerbugt Kommune.

2008: Erling Andersen, Skyum for særlig indsats med naturformidling i BFN´s fuglestudiekreds samt naturpleje på egen ejendom.

2006: Willy  Mardal, Sønderhå for særlig indsats som skribent, underviser, foredragsholder, ringmærker m.m. hvilket har medvirket til at øge befolkningens interesse og forståelse for især fuglelivet.

2005: Susanne og Carsten Kobberø, Koldby – Villerslev for særlige naturhensyn på deres økologiske ejendom ”Damholm” på baggrund af en udarbejdet naturplan.

2001: Anni og Thorvald Thomassen, Villerslev for særlig indsats for bevarelse og naturforbedringer på deres arealer i Villerslev Mose

1994: Leo Thøgersen, Bedsted for særlige naturhensyn på sin ejendom.

1992 (uddelt i 1993): Frank Eliasson, Thisted for særlig indsats for vandløbene i Thisted Kommune.

1988 (uddelt i 1989): Holger Mouritsen, Visby for særlige hensyn til flora og fauna på sin ejendom.

1987 (uddelt i 1988): Gunhild og Kristian Overgaard, Fårtoft v. Bjergby for særlige aturhensyn på deres ejendom.

1985 (uddelt i 1986): Jens  Chr. Jeppesen, Skjoldborg for særlige naturhensyn på sin ejendom.