Generalforsamling BFN’s Naturkurser

Okkergul pletvinge. Foto: NaturGuide.dk

Onsdag den 20. marts afholdes der generalforsamling i BFN´s Naturkurser.

Dagsorden er følgende:

1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af revideret regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag (indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen)
5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand for 1 år
7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
8) Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
10) Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes kl.19.30 i Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller.

Alle er velkommen.

Foto: NaturGuide.dk