Flora og fuglestemmer i Tved Klitplantage

Lørdag, den 24. maj 2014 kl. 07.00.

Næsten traditionen tro arrangeres en morgentur gennem den østlige og centrale del af Tved Klitplantage. Undervejs på den 3 – 4 km lange tur vil vi øve os på fuglestemmerne og kigge nærmere på områdets flora og øvrige fauna. Turen afsluttes omkring kl. 9 med havekaffe hos turlederen.

Mødested:

P-pladsen ved Tved Kirke kl. 7.00.

Turleder:

Holger Søndergård (9798 1496).