Anders Nielsen Skjødt

(14. september 1928 – 14. januar 2014)

Ved Anders Nielsen Skjødts død har BFN mistet et af sine mangeårige, trofaste og engagerede medlemmer, som på mange måder kom til at sætte sit præg på foreningens virke.

Anders Skjødt var født i Randers, og han gjorde karriere i bankverdenen. Den førte ham til Thisted i 1963, hvor han i 1972 blev afdelingsdirektør i den daværende ”Andelsbanken”. Ved siden af sit arbejde i banken, var han aktiv i flere foreninger mv. Her skal blot nævnes, at han i 1960’erne var leder af ”Nordthy Aftenkursus”, der var en aktivitet under de politiske oplysningsforbund, FOF og LOF. Da han blev direktør i banken, trak han sig tilbage som leder af ”Nordthy Aftenkursus”, hvorefter han fortsatte som kommitteret for dets bestyrelse. Da undertegnede flyttede til Thy i 1972, så han straks en mulighed for at få en lærer til et fuglekursus i aftenskolen, og allerede i 1974 blev han selv elev på kurset.

Under en ekskursion til Klitmøller en lørdag i 1974 blev aftenskoleholdet ført omkring det gamle ”Hummerhuset”, som var blevet overdraget til BFN, og det var derfor under ombygning og indretning. Arbejdet blev udført af foreningens daværende unge, flittige pionérer. Holdet kom ind i rummet, som var en hektisk og støvet arbejdsplads. Den unge Poul Nystrup Christensen fortalte meget engageret og medrivende om indretningen af huset, og om, hvad det skulle bruges til. Ved denne lejlighed tabte Anders Skjødt sit hjerte til BFN.

I 1972 flyttede familien Skjødt fra en villavej i Tilsted til gården ”Pedersminde” på Åsvej i Skjoldborg Sogn. Her var der meget natur, og som følge af medlemskabet af BFN fik han især interesse for de planter, han var omgivet af. Der blev afholdt ture for venner, naboer m.fl. på gårdens botaniske biotoper fra kystskrænten ved Limfjorden og ned til engene ved den nuværende Sundby Sø.

Anders Skjødts engagement i BFN udviklede sig meget, og han lagde aldrig skjul på, at ”BFN var den bedste forening, han nogensinde havde været medlem af”. I en lang årrække var han foreningens revisor, ligesom han var fast dirigent på generalforsamlingerne. Når foreningen manglede penge til projekter, især til vedligeholdelse og indretning af ”Ørhage Naturcenter”, som blev klubhusets navn, var han den idérige pengemand, som foreslog, at der blev udstedt aktier á 100 kr. i centret. På denne måde lånte foreningen en stor del af den nødvendige kapital hos medlemmerne. Når pengene skulle betales tilbage efter 10 år, undlod næsten alle at indløse deres aktier.

I perioden 1978-1991 var Anders Skjødt en dygtig leder af det daværende BFN’s Naturskole, og aktiviteten var i en god vækst i hans æra.

I 1980’erne var Anders Skjødt medlem af BFN’s bestyrelse i nogle valgperioder, og dette medlemskab gik ikke altid stille af, for den effektive og målrettede eks-bankdirektør skulle vænne sig til, at dagsordnerne ikke altid blev fulgt, og at de øvrige bestyrelsesmedlemmer med formanden i spidsen på gode fugletrækdage hellere ville være udenfor centret med deres kikkerter end at gennemføre et kedeligt – om end nødvendigt – bestyrelsesmøde.

Også på et andet område udførte Anders Skjødt en pionérindsats for foreningen. Han ville gerne, at BFN delte sin store viden om naturen i Thy med andre. Derfor lagde han grunden til naturvandringer for interesserede. Han annoncerede turene og skrev materialer med artslister mv. – både på dansk og på tysk. Turene udgik fra ”Ørhage Naturcenter”, hvorfra man kørte til Vilsbøl Plantage. Her stillede han sig op nogle træstammer, og hvis der var tyske turister til stede, holdt han også indlægget for dem på deres sprog. Anders Skjødt og andre ildsjæle i BFN var hermed de første i Thy, som arrangerede naturvandringer med biologisk indhold. Siden hen fortsatte han fra 1989 i ”Nørhå Vandrelaug”, hvor han sammen med udvalgte pensionister arrangerede månedlige ture i 25 år i Midtthy. Herfra kom der af og til meldinger om især botaniske fund til BFN.

Efter at Anders Skjødt var gået på pension fra banken, blev han en meget flittig freelance journalist (”meddeler”) til bl.a. Thisted Dagblad, og herved fik BFN og alle dens aktiviteter en særdeles god pressedækning. Der blev skrevet mange omtaler af generalforsamlinger samt artikler om emner, som foreningen beskæftigede sig med. Mange erindrer endnu også hans månedlige klumme gennem flere år i avisen om ”naturen netop nu”. Der er ingen tvivl om, at hans mange indlæg i Thisted Dagblad har givet BFN mange nye medlemmer.

Da Anders Skjødt kom op i 80’erne, bevarede han sin vitalitet og videbegærlighed, hvorimod hans hørelse blev noget svækket. Han kunne derfor ikke længere være så aktiv i BFN som tidligere, hvorimod hans lyst til at skrive til avisen fortsatte lige til det sidste. Hans sidste deltagelse i et arrangement i BFN var, da han og Jytte mødte op til sensommermødet den 26. oktober 2013 i ”Hummerhuset”, som foreningens nye tilholdssted kom til at hedde.

Willy Mardal