MELLEM VIGSØ OG FRØSTRUP – KLITLANDSKABETS KULTURHISTORIE

Foredrag ved Charlotte Bøje H. Andersen, Museum Thy

Klithede. Foto: NaturgGuide.dk

Landskabet mellem Vigsø, Østerild, Frøstrup og Lildstrand er relativt ungt, men der er mange spændende historier at dykke ned i.
Vore forfædre har gennem århundreder kæmpet for at få et udbytte af jorden, fjorden og havet, og de har sat sig nogle spor i området.
Foredraget byder på kulturhistoriske nedslag i tid og rum i det store klitområde og dets nære omgivelser.

Foredraget arrangeres som et samarbejde mellem Museum Thy og Biologisk Forening for
Nordvestjylland.

Tid: Onsdag den 27.april 2022 kl. 19.30

Tilmeldingsfrist fredag den 22. april kl. 12 på tlf. 9792 0577

Sted: Museum Thy´s foredragslokale