Folkeuniversitetsforedrag: Genoprettede vådområder forbliver artsfattige

Odense Å. Foto: Kåre Thor Olsen, CC BY-SA 3,0, wikimedia

Denne torsdag kan du komme med til foredrag med Marta Baumane, Ph.d. stipendiat, Freshwater Biology, Københavns Universitet.

Emnet er: Genoprettede vådområder forbliver artsfattige

Tid: torsdag den 20. oktober kl. 19.00

Sted: Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted

Marta har i samarbejde med forskere fra Aarhus og Warszawa universitet ikke fundet
nævneværdige naturforbedringer i genoprettede vådområder langs Odense Å (op til 17 år efter genopretningen), men tværtimod en opsigtsvækkende, artsfattig flora, der ligger langt fra den, der var før afvandingen og opdyrkningen i sin tid fandt sted. Hvad kunne gøres anderledes?

Entre: 50 kr.

Arrangører: Thisted Folkeuniversitet og Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN)