Vilde blomsters dag

Trævlekrone og Iris på en fugtig eng. Foto NaturGuide.dk

Igen i år afholdes Vilde blomsters dag. Det sker søndag den 19. juni 2022 kl. 10 – 12.

Vi mødes ved vendepladsen syd for Strandkærvej 20, 7741 Frøstrup

Dagens turledere er Heidi Marie K. Andersen fra Thisted Kommune (2939 7681) og Ib Nord Nielsen som repræsenterer BFN (Biologisk Forening for Nordvestjylland) og DN (Danmarks Naturfredningsforening) Thy.

Medbring: Plantelup, gummistøvler og proviant som kan nydes i klitterne efter turen.

Lokaliteten: Lild Strandkær i det smukke klitlandskab ved Lild Strand. Lild Strandkær er en naturlig, langstrakt klitsø. Søen og de omkringliggende klitområder rummer en artsrig flora med bl.a. Tvepibet Lobelie, Bukkeblad, Mose-Troldurt, Klokkelyng, Spæd Mælkeurt m.fl.

Arrangører: Dansk Botanisk Forening, Thisted Kommune, Biologisk Forening for Nordvestjylland og Danmarks Naturfredningsforening Thy