Torsdagsmøde i Hummerhuset fra kl. 19.30-ca. 21.30

Torsdag d. 27. februar : Forslag til kommende BFN-arrangementer

Medlemmerne opfordres til at møde op og komme med forslag til foredrag og ekskursioner i perioden fra juli 2014 til december 2014.

Hvis der bliver tid vil Jørgen vise billeder. Evt. henv. Tlf. 9792 4165

Aftenens tovholdere: Knud-Allan Knudsen, Else Kristensen og Jørgen Nordkvist