Sensommermødet

Sensommermødet afholdes lørdag den 29. oktober 2022 kl. 12 – ca 16 i Tved Gl. Skole.

Programmet:

kl. 12.00 – Frokost
kl. 13.30 – Elly Hansen fortæller om aktiviteterne i BFNs Fuglestudiekreds gennem de seneste år.
kl. 14.15 – Kaffe
kl.14.45 – I oktober er det 50 år siden, at Ringmærkningsgruppen mærkede sine første fugle i Nordvestjylland. De første 40 års resultater er beskrevet i en bog som BFNs Forlag udgav i 2013. Nu gives en status over 50 års resultater med hovedvægt på aktiviteterne i de seneste 10 år.
kl. 15.45 – Afslutning

Foto: Elly Hansen