Sensommermøde

Tormål Sø i Hanstholm Vildtreservat. Foto: Thorgisl81 CC BY-SA 3,0, Wikimedia

Lørdag den 26. oktober 2019 kl. 12 – ca. 16 i Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64

Program:

Kl. 12.00: Frokost
Kl. 13.30: Michael Strårup (tidligere specialestuderende ved Aarhus Universitet) fortæller om sine undersøgelser af 50 søer i Nationalpark Thy samt andre botaniske oplevelser i Thy.
Kl. 14.30: Kaffe
Kl. 15.15: Svampe i Nationalpark Thy: Afdøde arkitekt Per Kohrtz Andersen (1941-2015) Klitmøller, som i en årrække var tilknyttet Thisted Museum, udførte fra omkring 1980 en lang række fremragende akvareller af svampe fra Thy.
Med velvilje fra arvingerne har BFN fået mulighed for at udgive en svampebog med i alt 176 illustrationer. Teksten er under udarbejdelse af Knud Knudsen og Ib Nord Nielsen, og bogen forventes klar til udgivelse sidst på året.
Ib Nord fortæller om bogens tilblivelse og giver eksempler på bogens mange svampeillustrationer og tekster.
Kl. 16.00: Afslutning.