Sensommermøde i Tved

Efterår. Foto: Morten Idriss Nygaar, CC BY-SA 3,0, wikimedia

Lørdag d. 24. oktober kl. 12.00 mødes vi på Tved Gl. Skole til årets sensommermøde.

Emne:
Sommerfuglen Ensianblåfugl har været i kraftig tilbagegang i Danmark. I kanten af Stenbjerg Plantage på ejendommen Vestergaard har Ensianblåfugl en isoleret og sårbar bestand. Med det formål at forbedre forholdene for Klokke-Ensian og Ensianblåfugl har lodsejeren Karsten Hansen derfor i samarbejde med BFN og Nationalparkfond Thy søgt Den Danske Naturfond om midler til at gennemføre et projekt.

Program:

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.30 Anna Worm fra Nationalpark Thy vil fortælle om formålet med projektet, hvad der blev lavet i 2019, samt hvad der fremover skal foretages

Kl. 14.30 Kaffe.

Kl. 15.15 Jørgen Nordkvist fra BFN vil fortælle om de botaniske undersøgelser, der blev foretaget i 2018 og i 2020

Kl. 16.00 Afslutning

Max deltagerantal: 20

Tilmelding: til Else Kristensen på else.mk@live.dk Senest d. 22. oktober