Sensommermøde

Lørdag d. 26.oktober kl. 12.00 – ca. 17 i Hummerhuset i Klitmøller.

Foreningen byder på frokost.

1. Lobeliesøprojektet ved Jørgen Nordkvist

2. Besøgsvenner ved Holger Søndergård

Botanisk overvågning. En omtale af BFN’s nye projekt ”Naturens besøgsvenner” samt en 15-årig status over de særlige botaniske forekomster i klitplantagerne.

3. Ringmærkning ved Jan Salmonsen

Henv. Poul Nystrup Christensen, tlf. 7516 2819