Ny flagermusart på Mors

Langøret flagermus. Foto: Thomas W. Johansen.

I slutningen af marts satte Lars Smith en flagermusdetektor op i parken ved Højriis Slot og allerede den første nat kvitterede en Langøret flagermus. Langøret er dermed flagermusart nr. 8 der er registreret på Mors.

Flagermusdetektoren har været opstillet over en periode og der blev hørt Langøret flagermus (Plecotus auritus) 57 gange på 7 forskellige dage. Der er altså ikke tale om et enkelt besøg, et såkaldt “fly-by”. Den nye flagermusart er verificeret af Lektor emeritus Hans Baagøe.
Det er første gang siden 2014, at der bliver fundet en ny flagermusart på Mors.

Langøret flagermus. Foto: Hans Baagøe.

Det er stadig opstillet en detektor ved Højriis og det samme gør sig gældende ude ved Vejlerne, Tved Klitplantage, Nors Sø, Vilsbøl Plantage og ved Snedsted.

Langøret flagermus er allerede kendt fra Thy.

Foto: Thomas W. Johansen & Hans Baagøe

Kilde: Jan Durinck, Elsemarie Kragh Nielsen, Lars Smith