Nekrolog over botaniker Holger Søndergaard

Biologisk Forening for Nordvestjyllands stifter og mangeårige formand, Holger Søndergaard, er efter nogen tids sygdom død kun 66 år gammel.

Holger Søndergaard var landmandssøn fra Tødsø på Mors, og det lå nærmest i kortene, at han selv skulle være landmand. Et efterskoleophold i Galtrup var medvirkende til at han fik lyst til at læse videre. Han blev teknisk assistent, så byggetekniker og efter et års praktik som tømrer optaget på akademiet i Horsens, så han fik sin endelige uddannelse som bygningskonstruktør.

Som færdiguddannet startede han i 1975 som konstruktør ved Søgaard Køkkener i Thisted, han bosatte sig i Sønderhå, men senere erhvervede han sammen med Anne Kirstine Brix Tved gamle Skole, hvor han boede indtil sin død.

I 1992 lukkede Søgaard Køkkener, og denne lukning blev anledning til det store professionelle skifte i Holgers liv, idet han nu etablerede sig som konsulent i naturen – et virke han havde i mere end 20 år og stort set indtil sin død. Men interessen for naturen havde Holger med sig fra barndommen, og allerede i 1965 dannede han Nordvestjyske Fuglevenner.

Holger var aktiv i Nordjysk Ornitologisk Kartotek (NOK) og var med til at skrive og redigere de rapporter over nordjyske fugleiagttagelser, som dengang blev udgivet af NOK. I dag udgives rapporterne af Foreningen Nordjyllands Fugle og i et noget andet udstyr end dengang.

Den 4. april 1970 stiftede Holger Søndergaard sammen med andre naturinteresserede på Mors BFN som en reaktion imod den hårdhændede naturafvikling, som i særlig grad prægede Limfjordsøen på det tidspunkt. Holgers vision var at samle nordvestjyske naturinteresserede i en forening, som igennem indsamling af oplysninger om og udbredelse af kendskabet til naturen kunne danne platformen for en bredere forståelse for beskyttelse af landsdelens unikke natur.

Mange idéer så dagens lys de første år, og Holger var fadder til adskillige af dem, men især feltarbejdet var hans helt store lidenskab. I en længere årrække arbejdede han med botaniske registreringer i Viborg Amt, og han har besøgt og gennemtravet stort set alle naturlokaliteter i amtet. Efter amtets nedlæggelse fortsatte Holger sit arbejde men nu også i Jammerbugt Kommune.

Holger var også systematiker, og netop denne evne har sikret alle data for eftertiden, idet observationerne er registreret i BFN’s Naturdata – både Holgers egne men også andre naturinteresseredes iagttagelser. På den måde er der skabt et enestående datamateriale, som blandt andet benyttes af Naturstyrelsen til sikring af sårbare arter på styrelsens arealer.

En af de nyeste ideer er etablering af ”Naturens Besøgsvenner”, hvor Holger fik samlet en flok botanikere, som udstyret med GPS’ere holder øje med udviklingen af en række sårbare plantearters bevoksninger.  Det var vigtigt for ham at sikre en kontinuerlig overvågning af disse plantearter for på den måde at beskytte dem.

Holger har skrevet bøger og mange artikler i faglige tidsskrifter om naturen og især botanik. Der er 2 nye bøger på vej fra foreningens forlag, og i begge tilfælde har han haft en afgørende finger med i spillet. Den ene udgivelse er en ny kunstnerisk bog om orkidéen Tætblomstret Hullæbe, hvor samme plante skildres af en lang række forskellige kunstnere ledsaget faglige og de mere sociale af artikler på højt fagligt niveau. Den anden bog er en beskrivelse af en række nordvestjyske botaniske lokaliteter, og her er Holger Søndergaard selv en væsentlig bidragyder. Desværre nåede han ikke at opleve udgivelserne.

Selve Foreningen betød meget for Holger Søndergaard. Han var aktiv som ekskursionsleder og naturplejer, og han var i alle 45 år medlem af bestyrelsen. Holger deltog i næsten alle foreningens møder, både de, hvor han altid interesserede sig for medlemmerne og var en engageret samtalepartner.

Det ord, der bedst karakteriserer Holger Søndergaards virke, er ”ordentlighed”.  Det har gennemsyret foreningens arbejde i alle årene, og vi er mange, der på den måde har oplevet Holger som et forbillede.

Ordentlighed var der også i forhold til Holgers venskaber. Han var altid engageret og tjenstvillig, og man var aldrig i tvivl om, hvor man havde ham. Han var også et omvandrende leksikon med en utrolig viden, ikke kun om biologiske emner men om alt muligt – måske stimuleret af interessen for bøger og hans kæmpe bogsamling.

Igennem en årrække har Holger været ekskursionsleder på en morgentur i Tved plantage med morgenkaffe i Tved gamle Skole som afslutning på turen. For et par år siden traf han på denne tur Lisbeth Crone Nielsen, som i øvrigt stammer fra samme område på Mors, og de to har efterfølgende haft mange oplevelser sammen, men også den svære tid med Holgers sygdom og død har de delt.

Holger Søndergaards alt for tidlige død er et savn for BFN og alle vi, der kendte ham.  Vi har mistet vores gode ven og nestor.

 Poul Nystrup Christensen