Naturpleje af højværdi botaniske lokaliteter.

Kurset begynder tirsdag d. 29.april kl. 19.00 på VUC i Thisted (Munkevej 9)

Et praktisk anlagt kursus for alle med interesse i forbedring af naturen i deres område.

Kurset skal belyse følgende emner:

Hvordan kan foreninger eller enkelpersoner gennemføre naturplejeprojekter? Hvad betyder et genopretningsprojekt for lodsejerne og for naturen? Hvordan er det at være en professionel naturplejer?

3 aftener

d. 29. april 2013. kl. 19.00 – 21.30. Introduktion til forløb i et naturplejeprojekt. Kortarbejde og beskrivelser. Eksempler på lokaliteter.

d. 6. maj 2013. kl. 19.00 – 21.30. Besøg til 2 naturlokaliteter. Én under genopretning og én hvor et plejeprojekt er meget tiltrængt.

d. 20 maj 2013. 19.00 – 21.30. Besøg hos professionel naturplejer Jens Chr. Sørensen, Hanstholm.

Varighed : 9 timer.

Pris : 270 kr.

Kursusleder: Hamish Stewart, Naturplejenetværk for Nordvestjylland. Mob.: 24415779. Email: hds@naturplejenet.dk

Min/max deltagerantal : 8/20

Tilmelding senest d. 22.april til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com