Naturoplevelser i 2018

Kortlæbet Brunkulle. Foto: Ib Nord Nielsen

Onsdag den 9. oktober kl. 19.30 i Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted.

BFNs halvårlige møde hvor medlemmerne via billeder og andet har mulighed for at fortælle om nogle af de spændende naturoplevelser, de har haft i ind- og udland i 2017-2019. Foreningens medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen.

Foreløbige indlæg:

Ib Nord Nielsen og Jørgen Nordkvist vil fortælle om en botanisk tur til Dolomitterne i sommeren 2019. Dolomitterne ligger i de italienske Alper, hvor jordbunden mange steder består af dolomitkalk, hvilket giver livsbetingelser for mange interessante planter.

Maria Bartolomé vil fortælle om en tur til Kazakhstan, som hun foretog i 2017 sammen med sin mand René. Kazakhstan er arealmæssigt klodens 9. største land og indeholder mange forskellige naturtyper såsom steppe, ørken og bjergområder.