Naturkurserne starter op igen med Tved-Hanstholm-områdets historie og natur

Kursus 211.

Tved Kirke.

12 spændende timer hvor Charlotte Boje H. Andersen (Museum Thy) og Henrik Bak (Naturstyrelsen Thy) fører os igennem det dramatiske og interessante landskab i og omkring Hanstholm Vildtreservat.

På kurset behandles områdets foranderlige landskabs- og kulturhistorie, omfattende den tidligere
kystlinje, landhævning, bebyggelse fra forskellige perioder, sandflugt og tilplantning. Alle disse
elementer kan vi genfinde i områdets plantager og klitheder, der desuden danner rammen om et
unikt dyre- og planteliv.

Første gang: tirsdag d. 20. april kl. 19.00-21.00. Vi mødes ved Hanstholm Fyr.
Charlotte vil her fortælle om områdets landskabs- og kulturhistorie med fokus på menneskers
levevilkår før, under og efter sandflugten.

Læs mere om kurset i kalenderen her: Kursus 211 / kalender.