Naturarbejde og særlige arter ved Karby, Mors

Torsdag d. 30. januar kl. 19.00 på Karby Friskole, Ørndrupvej 50, Karby

Karby strategigruppe i samarbejde med Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) afholder torsdag d. 30 januar 2014 kl. 19.00 et møde om naturarbejde i Karby-området samt om vigtige udpegningsarter, som kan blive symboler for naturarbejdet og for markedsføring af Karby. Strandtudsen ved Karby er Limfjordens største bestand og Agerø-området er ”hotspottet” for verdensbestanden af de lysbugede knortegæs. I Karbyområdet findes den nationale ansvarsart Purpur-Gøgeurt, som vi har et særligt ansvar for at beskytte.

Aftenens program er:

• Arrangørerne byder velkommen.
• Lysbuget knortegås v/ Preben Clausen Danmarks Miljøundersøgelser
• Strandtudsen v/ Lars Christian Adrados, Amphi consult
• Hydrologiprojektet og synergieffekter i forhold til lysbuget knortegås og strandtudse
ved Keld Mortensen, Grontmij
• Græsningsprojektet og synergieffekter i forhold til landskab, flora og fauna generelt og     lokalsamfund v/ Martin Friis Larsen, Morsø Kommune.( Tlf. 9970 7000 )