Nationalpark Thy under lup – set med naturens øjne.

Temadagen afholdes den 19.september i VUCs kantine, Thisted, kl. 10 – 17. I løbet af dagen vil der være 5 indlæg á 45 min. om relevante emner angående Nationalpark Thy. I frokostpausen serveres sandwich, og der kan købes øl og vand.

Else Østergaard Andersen, leder af Nationalpark Thy, vil indledningsvis redegøre for nationalparkens tilblivelse og formål i henhold til bevarelse, styrkelse og udvikling af naturen.

Disse temaer vil i princippet blive nærmere belyst gennem de forskellige indlæg fremsat af – hver på sit felt – kompetente personer.:

Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, vil i sit indlæg nærmere belyse, hvordan Nationalpark Thy kan påvirke biodiversiteten i området. Baseret på eksisterende viden om nationalparkens betydning for biodiversiteten i Danmark gives en motiveret vurdering af de væsentligste målsætninger og de vigtigste virkemidler til bevarelse og udvikling af områdets natur. Endelig diskuteres den danske nationalparklov som ramme for biodiversitetsforvaltningen i Danmark.

Direktør og herpetolog Lars Christian Adrados, Amphi Consult, vil tale om naturovervågning i Nationalpark Thy og præsentere de forskellige naturovervågningsaktiviteter, der foregår i nationalparken.

Lektor Ole Pedersen, ferskvandsbiologisk Institut, Københavns Universitet, vil redegøre for forskning vedrørende søerne i nationalparken. De flere hundrede klithedesøer i nationalparken huser en unik flora, men trues af tilgroning og forurening. Indlægget vil præsentere data fra nogle af de videnskabelige undersøgelser af klithedesøerne, hvor både bachelor / PhD studerende har gjort en stor indsats i de forløbne år for at øge vidensgrundlaget, så disse unikke naturområder på sigt kan forvaltes på allerbedste vis.

Seniorforsker Peter Sunde, PhD, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, vil i sit indlæg tale om ”Adaptiv naturforvaltning” i Nationalpark Thy med tinksmed, krondyr og ulv som mulige eksempler. Begreber som ”forskningsbaseret forvaltning” og ”adaptiv forvaltning” er i de seneste par år kommet på mode inden for dansk naturforvaltning. Og med god grund. Men hvad ligger der egentlig i disse begreber, og hvornår kan forskningsbaserede og adaptive forvaltningsprincipper egentlig være hensigtsmæssige i forhold til traditionel forvaltning, fx i forbindelse med naturforvaltning i nationalparken? Med udgangspunkt i tre ikoniske arter – en truet, en almindelig og en ny hjemmehørende i nationalparken – gives en introduktion til de grundlæggende principper for forskningsbaseret og adaptiv forvaltning, samt hvorledes de tre arter i givet fald kunne forvaltes i nationalparken efter disse principper.

Vildtbiolog Niels Kanstrup, Dansk Jagtakademi, vil belyse, om Nationalpark Thy er en ”rigtig” nationalpark sammenlignet med nationalparker i udlandet, og IUCN’s retningslinjer for nationalparker. Der stilles ofte spørgsmål ved, om de danske nationalparker er rigtige nationalparker. Kritikken går på nationalparkernes manglende størrelse og naturmæssige autenticitet, deres indhold af erhvervsvirksomheder med særlig fokus på landbrug og turisterhvervet, deres indhold af bymiljøer samt deres udnyttelse til konsumptive rekreative formål, fx jagt og fiskeri. Indlægget giver en sammenligning mellem Nationalpark Thy og udvalgte nationalparker i andre lande og foretager en vurdering i forhold til IUCN’s kriterier for kategorier af områdebeskyttelse og giver på dette grundlag et bud på, om Nationalpark Thy er en ”rigtig” nationalpark.

 

 TEMADAG

Nationalpark Thy under lup – set med naturens øjne

Temadagen afholdes lørdag d. 19. september

kl. 10-17 i VUCs kantine, Munkevej 9, 7700 Thisted

Program:

10.00: Velkomst ved ordstyrer Knud-Allan Knudsen

10.15 – 10.45: Leder af Nationalpark Thy Else Østergaard Andersen: Nationalparkens tilblivelse og formål i forhold til bevarelse, styrkelse og udvikling af naturen.

11.00 – 11.45: Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet: Hvordan kan Nationalpark Thy påvirke biodiversiteten i området.

11.45 – 12.30: Frokostpause. Der serveres sandwich og sælges øl og vand.

12.30 – 13.15: Direktør og herpetolog Lars Christian Adrados,  Amphi Consult: Naturovervågning i Nationalpark Thy.

13.30 – 14.15: Lektor Ole Pedersen, Ferskvandsbiologisk Institut, Københavns Universitet: Forskningen vedrørende søerne i Nationalpark Thy.

14.15 – 15.00: Kaffepause.

15.00 –15.45: Seniorforsker Peter Sunde, PhD, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience: Adaptiv naturforvaltning i Nationalpark Thy? Tinksmed, krondyr og ulv som mulige eksempler.

16.00 – 16.45: Vildtbiolog Niels Kanstrup, Dansk Jagtakademi (rådgivningsfirma): Nationalpark Thy sammenlignet med nationalparker i udlandet, og IUCNs retningslinjer for nationalparker.

16.45: Temadagen afrundes ved biolog, mag.scient Poul Hald-Mortensen

Entré: 100 kr. der dækker frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding: Til Jens Handrup senest d. 17. september på    handrup@dlgtele.dk,

eller  tlf. 97 93 66 10 / 30 50 69 92.       Alle er velkomne              

 Arrangører: Thisted Folkeuniversitet, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Danmarks Naturfredningsforening Thy, Støtteforeningen for Nationalpark Thy, Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland