Hare- og agerhøneprojekt i Sydthy.

16 interesserede mødte op hos Elly og Ivan i Svankjær for at høre om naturpleje i almindelighed og ”hare- og agerhøneprojektet i Sydthy” i særdeleshed.

Anders Rishøj Jensen, Danmarks Jægerforbund og rådgiver for det nyetablerede markvildtlaug i Sydthy, orienterede om projektet og Bjarne Jørgensen, Vestervig, initiativtager til projektet, fortalte, at projektet i Sydthy p.t. omfatter 4000 ha fra Helligsø Teglværk til Lyngholm med tilslutning af 38 lodsejere. Projektet er beskrevet i Naturnyt 1/2014. Harer og agerhøns er registrerede og talt langs særlige linjer i området og vil løbende blive fulgt op for at følge udviklingen over de næste 4 år.

Hos Elly og Ivan er der i forbindelse med et naturligt dige etableret et område med vildtblanding for insekter og frø til fuglene, et område med barjord til badning og en område med tætklippet græs, hvor de små kyllinger kan tørre. Det naturlige dige med højt græs giver gode rede- og skjulesteder for hønsefugle.

Turen fortsatte til Leo Thøgersen i Villerup, hvor der også i forbindelse med et dige er etableret en stribe barjord. På den modsatte side af diget er der en rapsmark, der i år kan fungere som skjulested for hønsefuglene. Senere skal også her etableret en stribe med vildtblanding.  Vildtstriber kan også med fordel etableres i forbindelse med markvej, hvor græsrabatten så vil fungere som skjulested for fuglene.

Turen sluttede hos Knud-Allan Knudsen i Villerup, hvor man bl.a. blev præsenteret for et etableret område med dige, barjord og vildtstribe, men med èn meget uheldig faktor, nemlig at det ligger lige op ad et ældre læhegn med forholdsvis høje træer. Her sidder musvåger og kragefugle garanteret på lur for at snuppe hver eneste lille kylling, der måtte blive klækket.

Man kan stadig tilmelde sig hare- og agerhøneprojektet ved henvendelse til Bjarne Jørgensen, tlf. 97 94 15 11.