Generalforsamling i BFNs Naturkurser

Heste ved Valbjergsande. Foto: NaturGrafik.dk

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller onsdag d. 26. august 2020 kl. 19.30.

Dagsorden er følgende:

1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af revideret regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag (indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen)
Forslag: valg af tre suppleanter for et år, i 2020.
5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand for 1 år. Christian Kristensen modtager ikke genvalg.
Kandidat til formandsposten: Dorthea Albrechtsen.
Såfremt Dorthea vælges, efterlader det en ledig bestyrelsespost.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. Bestyrelsesmedlemmer på valg i år:
Holger Mouritsen, modtager ikke genvalg
Else Kristensen, modtager genvalg
Ulla Yde, modtager genvalg
Kandidater til bestyrelsesposter:
Christian Kristensen, modtager valg
Helle Møller Uldall, modtager valg

8) Valg af bestyrelsessuppleant for et år.
Kandidater til suppleantposter:
Elly Hansen, modtager valg
Maria Bartolomè, modtager valg
Ivan Hansen, modtager valg

9) Valg af revisor og revisorsuppleant for et år:
Revisor: Knud Knudsen, modtager valg
Revisorsuppleant: Holger Mouritsen, modtager valg

10) Eventuelt.