Generalforsamling i BFN’s Naturkurser

Blå anemone. Foto: Naturgrafik.dk

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BFN’s Naturkurser.

Tid og sted er Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19.30

Dagsorden er følgende:
1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af revideret regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag (indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen)
5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand for 1 år
7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
8) Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
10) Eventuelt.