Generalforsamling i BFNs Naturkurser

Hvide anemoner. Foto: Naturgrafik.dk


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset, Ørhagevej
189, Klitmøller onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.30


Dagsorden er følgende:

1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af revideret regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag (indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen)
5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand for 1 år
7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
8) Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
10) Eventuelt.