Generalforsamling i BFN’s Naturkurser

BFN’s Naturkurser afholder generalforsamling onsdag d. 8. september kl.19.30 i Hummerhuset i klitmøller.

Røllike. Foto: Naturgrafik.dk

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag (indkommet senest en uge før generalforsamlingen)
 5. Godkendelse af budget
 6. Valg af formand for et år:
  Dorthea Albrechtsen modtager genvalg.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år:
  Christian Kristensen – modtager genvalg
  Nanna Gad – modtager genvalg
  Jeppe Pilgaard – modtager genvalg

Kandidater til bestyrelsesposter: hvis andre stiller op er der valg..

 1. Valg af suppleanter for et år.
  Elly Hansen – modtager genvalg
  María Bartholomé Criado – modtager genvalg
  Ivan Hansen – modtager genvalg
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant:
  Revisor: Knud Knudsen, modtager genvalg
  Revisorsuppleant: Holger Mouritsen, modtager genvalg
 3. Evt.