Fuglestudiekredsens morgentur til Vejlerne den 12. april 2014.

Ti, mere eller mindre, morgenfriske fuglefolk mødte op i Kogleaksskjulet kl. 05,00 om morgenen, for at deltage i en ekskursion, hvor de fleste andre ligger og sover.

Allerede da vi ankom, kunne vi høre flere Rørdrumme pauke. Da vi stod i skjulet, og forsøgte at se gennem mørket, kunne vi pludselig ane en silhuet ude i vandet. Det var en kronhind, som sjaskede i land ikke langt fra os. Det blev begyndelsen på en spændende tur på en kold forårsdag i april. En artsrig tur, med de fleste andearter repræsenteret og en rugende Trane, som nogle af højdepunkterne.  På vejen hjem dukkede årets første Landsvale op. Den blev desværre ikke set af alle.

68

Flere billeder fra turen kan ses på min hjemmeside http://www.eihansen.dk/april%202014.html.

Og artslisten fra turen kom op på 72 arter:

Artsliste fra Vejlerne den 12.april 2014

Knopsvane – Kortnæbbet gås – Grågås –  Bramgås –  Gravand –  Gråand –  Knarand – Spisdand – Skeand – Pibeand –  Krikand –  Atlingand – Taffeland, – Troldand –  Hvinand, – Lille skallesluger, – Toppet skallesluger, – Fasan (hørt) – Sorthalset lappedykker –  Gråstrubet lappedykker –    Toppet lappedykker, –  Skarv – Rørdrum (hørt), –  Fiskehejre –  Skestork – Havørn – Rørhøg – Musvåge, -Tårnfalk, – Vandrefalk, – Vandrikse (hørt), – Blishøne – Trane (bl.a. en rugende), – Strandskade, –  Klyde – Hjejle – Vibe, –  Rødben, –  Stor kobbersneppe, – Storspove – Hættemåge – Stormmåge –  Sølvmåge – Svartbag -Ringdue, – Tyrkerdue –  Sanglærke, – Landsvale (på vejen hjem) –  Engpiber –  Hvid vipstjert, –  Stenpikker, – Sjagger –  Vindrossel –  Solsort – Gransanger –  Musvit –  Blåmejse –  Skægmejse –  Spætmejse (Irup på vejen hjem) –  Husskade –  Skovskade (Irup på vejen hjem) –  Allike –  Råge –  Gråkrage –  Stær –  Gråspurv –  Skovspurv –  Bogfinke – Dompap –  Rørspurv –  Gulspurv –  Bomlærke.