Fuglestudiekreds i foråret 2014

Studiekredsen begynder tirsdag d. 14. januar kl. 19.00 på Koldby Skole (indgang fra Kastanievej)

Man mødes en gang hver måned og udveksler oplysninger om, hvilke fugle man kan se netop nu. På hvert “månedsmøde” introduceres næste månedlige ekskursion til en lokalitet i området.

Der tilbydes endvidere et hold for begyndere. Begyndere kan deltage både på begynderholdet og det “øvede hold” for samme pris.

Mødeaftener på Koldby skole kl. 19,00

Det øvede hold: 14/1 – 4/2 – 11/3 – 8/4 – 13/5 – 10/6*

Begynderhold: 21/1 – 25/2- 25/3 – 22/4 – 20/5 – 10/6*

*Denne aften holder vi fælles med begge hold.

Ekskursionr:

4. januar Agger Tange Mødested: Færgelejet kl. 9.00

(åben for alle BFN-medlemmer)

15. marts Nørhå sø Mødested: P-plads ved Ove sø, kl. 8.00

12. april Vejlerne Mødested: Kogleaksskjulet, kl. 5.00

25. maj Hald Hovedgård Mødested: Hotel Vildsund, kl. 7.00

14. juni Morgentur hos Hans Henrik på Thyholm. Mødested: Helligsø Draget ved teglværket kl. 7,00

Pris : 75 kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifterne.

Studiekredsledere : Elly Hansen (9794 8325), Hans Henrik Larsen ( 2660 8660) og Erling Andersen (9793 6427)