Fuglestudiekreds i efteråret 2013

Studiekredsen begynder tirsdag d. 13. august på Koldby Skole (indgang fra Kastanievej)

Man mødes en gang hver måned og udveksler oplysninger om, hvilke fugle man kan se netop nu. På hvert ”månedsmøde” introduceres næste månedlige ekskursion til en lokalitet i området. Der tilbydes endvidere et hold for begyndere. Begyndere kan deltage både på begynderholdet og det ”øvede hold” for samme pris.

Datoer for det ”øvede hold” : 13/8, 10/9, 8/10, 12/11 og 10/12#.

Datoer for begynderholdet : 27/8, 17/9, 22/10, 19/11 og 10/12#.

# Mødet i december bliver en fælles juleafslutning for de to hold.

Ekskursioner :

Fredag d. 30/8 kl. 20.00 : Agger Tange. Mødested : Første P-plads (I samarbejde med BFN)

Lørdag d. 21/9 : Sundby Sø. Mødested : Hotel Vilsund Strand kl. 8.00

Lørdag d. 26/10 : Grynderup Sø. Mødested : Hotel Vilsund Strand kl 8.00

Lørdag d. 23/11 : Klosterheden. Mødested : Super Spar i Koldby kl. 8.00 eller Draget Thyholm kl. 8.30

Lørdag d. 14/12 : Sønderhå Plantage. Mødested : Ove Sø ved Legind kl. 9.00

Pris : 75 kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifterne.

Studiekredsledere : Elly Hansen (9794 8325), Hans Henrik Larsen (2660 8660)og Erling Andersen (9793 6427)