Fuglestudiekreds forår 2018

Studiekredsen foregår på Koldby skole (indgang fra Kastanievej) fra kl. 19.00 til kl. 21.30.

Der er én mødeaften om måneden for hvert hold. På begge hold vil der være mulighed for at udveksle oplysninger om, hvilke fugle man har set siden sidst. På det øvede hold vil der, de fleste aftener, være en foredragsholder. På begynderholdet snakker vi om de fugle, som er aktuelle netop nu. Vi lærer også de almindelige fuglestemmer, som vi kan høre i vore haver. På hvert månedsmøde introduceres næste ekskursion til en lokalitet i området. 

Bemærk: Man kan deltage på begge hold og på alle ekskursioner for samme pris. 

 

Mødedatoer:  Fællesholdet:

9/1. Ib Kragh Petersen ”Fugle og Island”
Ib Kragh Petersen er seniorrådgiver ved Århus Universitet, Han er i mange år kommet på Island, og kalder det ”mit andet hjem”. Han har gennem sit arbejde forsket i fuglelivet på Island. Bl.a. Islandsk Hvinand og Rødstrubet lom.

6/2 Keld Christensen fra Vinderup.
Keld Christensen færdes meget i naturen omkring, Viborg, Skive og Sevel. Han vil vise nogle af sine helt fantastiske fugle- og dyrebilleder fra områderne deromkring.

6/3 Jan Durinck,
Jan Durinck vil fortælle os et eller andet om fugle og derefter skal vi nok høre lidt om Flagermus.

10/4 Hans Skov. Storkene i Danmark.
Siden 1974 har Hans Skov fulgt storkene i Danmark og har derfor en stor viden herom. Det skal vi høre om denne aften.

15/5 Hans Henrik Larsen. Fuglestemmer.
Hans Henrik vil genopfriske lidt af forårets fuglestemmer. Ind til videre har jeg ikke noget på programmet til efter pausen. Gode ideer modtages gerne. Ellers finder jeg på et eller andet.

*5/6 Traditionen tro. Hyggelig afslutning hos Ivan og Elly i Svankjær.

                           Begynderholdet:   23/1 – 20/2 – 20/3 – 24/4 – 29/5 – *5/6 

*) Fælles afslutning for begge hold hos Ivan og Elly i Svankær 

Ekskursioner forår 2018:

Agger Tange.  Lørdag den 6. januar 2018. Mødested: Færgelejet, kl. 9.00. Turen arrangeres i samarbejde med BFN

Foderbrætsfugle.  Lørdag den 3. marts 2018. Mødested: Kystvejen 75, kl. 9.00

Nordmors. Lørdag den 7. april 2018.  Mødested: Skarregård, Feggesundvej 53, kl. 8.00               

Skjern Enge. Lørdag den 26. maj 2018. Mødested: Draget Thyholm, kl. 7.00

Afslutning for BFN’s fuglestudiekreds og Natravnetur Tvorup Hul.  Tirsdag den 5. juni 2018. Mødested: Kystvejen 75 Svankær, kl. 19.00

Pris: 100,- kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifter mm. 

Studiekredsleder: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53