Fra spagnum til stylteløbere

STØTTEFORENINGEN NATIONALPARK THY

INDBYDER TIL FOREDRAG ONSDAG DEN 8. OKTOBER 2014 KL 19:30 I

 VUC KANTINE MUNKEVEJ 9 THISTED

Naturjournalisten og fotografen Jan Skriver

LILLE VILDMOSE

Fra spagnum til stylteløbere

Danmarks største fredede landområde, Lille Vildmose i Østhimmerland, er under forvandling og naturgenopretning.

For få år siden herskede spagnum-industrien over store dele af Vildmosen, hvor der blev udvundet spagnum fra nøgne, brune landskabsflader.

stylteløberI dag er produktionen og dræningen stoppet, og nu yngler stylteløbere, rørdrummer, rørvagtler og traner i de nye våde og grønne terræner, mens kongeørne og havørne jævnligt jager over de tidligere gravebaner.

Og måske er elgen på vej til Vildmosen, der huser Danmarks største bestand af vildsvin og efterkommerne af den oprindelige jyske kronvildtstamme.

Naturjournalisten og fotografen Jan Skriver har siden 2005 fulgt udviklingen fra pottemuld til paradis for fugle. Han har lavet flere film, der skildrer Lille Vildmoses naturværdier.

I et foredrag vil han i ord og fotos vise øjeblikke fra den dynamik, der i disse år hersker på Lille Vildmoses lange vej mod tidligere tiders vidtstrakte højmoser.

Lille Vildmose er den største højmose i Nordeuropas lavland.

Der kan købes øl og vand ved arrangementet.

Fri entre