Fra BFN´s Naturdata:

Dunet Steffensurt er fundet i Tved Klitplantage af Ib Nord Nielsen. Arten er ikke tidligere kendt fra Thy (distr. 6 og 7) og de nærmeste forekomster er henholdsvis det østlige Salling samt Oksholm Skov ved Brovst.