Flagermus i Nordvestjylland

Til mødet onsdag den 25. februar 2015 i Hummerhuset fortalte Jan Durinck,
Elsemarie Kragh Nielsen og Einar Flensted-Jensen om flagermus.

Kællingdal_skovbunker_fmus_9021 corr
Overvintrende flagermus i bunker nær Hanstholm. Fotograf: Jan Durinck.

De mystiske dyrs levevis og forekomst i Danmark blev gennemgået. Artsbestemmelse ved
brug af flagermusdetektorer blev demonstreret og det var muligt at høre og skelne lydbillederne af flagermusenes ekkolyde fra hinanden. Præsentation af de nyeste fund fra Nordvestjylland blev modtaget af 20 fremmødte med stor interesse.
Mulighederne for at finde flagermusenes ynglesteder og overvintringssteder i lokalområdet blev diskuteret.