Vejlerne - Kursus 241

02apr19:0021:00Vejlerne - Kursus 241

Info

KURSUS 241

18 timer ved Niels Dahlin Lisborg, 40125599 og Henrik Haaning Nielsen, 51244968

Et stort anlagt kursus om et stort område med meget stor naturmæssig betydning – i særdeleshed for fugle, der er Tilknyttet søer og vådområder.

Niels Dahlin Lisborg er områdets driftsleder for Aage V. Jensens Fonde (ejer). Med sin daglige gang på stedet og fingeren på pulsen kan han fortælle os om områdets historie, om ejerskab og organisation, om den nuværende forvaltning og om dyre og plantelivet krydret med egne oplevelser med fx havørne lige uden for vinduet i bestyrerboligen.

Henrik Haaning Nielsen, også med bopæl i Vejlerne, har et mangeårigt erfaringsgrundlag (siden 1992) med overvågning af træk- og ynglefugle i Vejlerne. Han vil med stor ekspertise føre dig gennem årstidernes varierende fugleliv med ekskursioner til udvalgte lokaliteter.

Første gang: i Tved Gamle Skole, Hanstholmvej 64, tirsdag d. 2. april kl. 19.00-21.00 vil Henrik holde foredrag om Vejlernes unikke fugle- og dyreliv, og fortælle om ændringer i såvel fuglebestande som naturtilstande. Foredraget er en rigt illustreret introduktion til området og til årets ekskursioner.

Anden gang: lørdag den 13. april følger Henrik op med en ekskursion kl. 07.30-10.30 til velvalgte udkigssteder for at opleve forårets mængder af rastende andefugle, paukende rørdrummer samt vadefuglenes parringsflugt og yngleforberedelser. Mødested aftales første aften.

Tredje gang: i Tved Gamle Skole, Hanstholmvej 64, tirsdag d. 7. maj kl. 19.00-21.00 kommer Niels og fortæller om Vejlernes enestående natur og økosystemer – og hvordan Naturfonden i forvaltningen arbejder med at bevare og udvikle Vejlernes særlige naturværdier. Niels vil også give et indblik i Vejlernes historie samt fortælle om nogle af de aktuelle og kommende projekter i naturreservatet.

Fjerde gang: Tirsdag d. 21. maj kl. 19.00-21.00 tager Niels os med på en rundtur, hvor han fremviser området i sin helhed – også steder hvor der ellers ikke er offentlig adgang. Han fortæller undervejs om driften og dens formål. Vi ser nok også en fugl eller to. Mødested aftales tirsdag d. 7. maj

Femte gang: lørdag den 17. august kl. 07.00-10.00 vil Henrik tage os med på en ekskursion og finde flere arter arktiske vadefugle, flokke af skestorke og forhåbentlig rovterne. Mødested: Vestsøen på Bygholmdæmningen.

Sjette gang: Tirsdag den 24. september 16.30-19.30. Vi skal bl.a. opleve den store mængde traner der flyver Til overnatning på Bygholm Vejle. Mødested: P-pladsen ved Han Vejle Skjulet.

Syvende gang: lørdag den 14. december kl. 09.00-12.00. En lørdag med fremvisning af, hvad der kendetegner vinterens fugleaktivitet i Vejlerne…

Husk at medbringe passende tøj og udstyr. Der findes hver gang en passende
lejlighed til at nyde det medbragte ͧͨͩͪ

Pris: 540 kr.

Tidspunkt

2. April 2024 19:00 - 21:00(GMT+02:00)

Sted

Naturcenter Tved Gl. Skole

Hanstholmvej 64, 7700 Thisted

Other Events

Find vej