Moleret på Mors - Kursus 242

30apr19:0021:00Moleret på Mors - Kursus 242

Info

KURSUS 242

8 Timer ved Jan Rasmussen, 42149792, Julius Petersen, 61940113, Jørgen Nordkvist, 23429768 og Per Müller.

Moler er et sjældent og specielt materiale, som blev dannet for 55 millioner år siden af døde mikroskopiske alger med kiselskaller iblandet ler på bunden af et hav med et helt iltfrit miljø ved bunden. På Mors udvindes der stadigvæk moler af det op til 60m tykke lag, men der brændes dog ikke længere de specielle molersten til byggeri, der var så porøse, isolerende og lette at de kunne flyde på vand! (Skarrehage
molerværk er i dag på franske hænder, Imery, og producerer bl.a. kattegrus) Pga. af de usædvanlige betingelser under dannelsen af moleret, findes der mange velbevarede fossiler, der fortæller os om naturen for mange millioner år siden.

Alt det og meget mere har vi været så heldige at få Jan Audun Rasmussen, geolog, palæontolog og forsker ved Molermuseet på Mors, til at fortælle om. Moleret og alle de tilhørende fossiler er dannet i og af naturen, men vi skal også se hvordan naturen kan udfolde sig når udvindingen stopper i en molergrav. Botaniker Jørgen Nordkvist sammen med Per Müller vil vise rundt i en sådan naturperle.

Og sidst men ikke mindst vil Julius Petersen, geolog og ’production manager’ på Skamol, komme og gøre os klogere på indvinding og anvendelse af moler til forskellige produkter – før og nu.

Første gang: på Molermuseet, Skarrehagevej 8, tirsdag d. 30. april kl. 19.00-21.00, hvor Jan vil holde foredrag om molerets dannelse, anvendelse m.m. Derefter viser han rundt i museets samling af fossiler. Der afsluttes med fortælling om istidslandskabet m.m. ved molergravens kant. Til slut kan man gå rundt i selve graven med de stejle sider, hvor der er en digesvalekoloni. Der er desuden mulighed for at kigge ned i en indhegnet, aktiv molergrav lige ved siden af.

Anden gang: Tirsdag d. 14. maj kl. 18.00-19.00 vil Jan tage os med på en tur til Ejerslev Havn, hvor den første udvinding fandt sted. Meget tæt på er der en stejl molerklint ud til fjorden, med gode muligheder for at finde fossiler. Her vil han fortælle mere om moleret, havbunden hvor det blev dannet og om de forskellige døde organismer (ud over algerne) der også landede her og senere blev til egentlige
fossiler. Det er en god idé at medbringe en lup.

Kl. 19.00-20.00 vil Julius (sammen med Jørgen Nordkvist og Per Müller) gå med os rundt på den 1,4 km lange sti langs lagunesøen i bunden af den store molergrav ved havnen (søen har forbindelse til fjorden). Her vil Julius fortælle historien om lagunesøen og de forudgående udgravninger af moler på stedet. Han vil desuden fortælle os om de aktive molergrave på Mors men ikke mindst om den industrielle
anvendelse af moler og dets specielle egenskaber. Per og Jørgen viser og fortæller lidt om planterne, som er vokset frem i det specielle og lidt kunstige miljø.

Kl. 20.00-21.00 går turen videre til den aktive molergrav i den nordlige ende af det kilometerlange indvindingsareal lige nord for lagunesøen, hvor Julius vil vise os selve udgravningsstedet, men også hvordan landskabet skal reetableres efter endt indvinding/minedrift – som det kan ses i den sydlige ende. Medbring evt. håndkikkert.

Tredje gang: Tirsdag d. 28. maj kl. 18.00-21.00 går turen til Klovbakker, for enden af Nørrekærvej, Sundby Mors, hvor vi skal se en gammel molergrav, som har fået lov at passe sig selv med tilgroning efter ophør af udvinding i 1979. De garvede botanikere, Jørgen Nordkvist og Per Müller, vil tage os med rundt i et meget varieret landskab med småsøer i bunden af udgravningen, udgravningens sider og restdynger. Umiddelbart op til graven er der en gammel kystlinje med en bred strandeng af hævet havbund neden for. Vi ser derfor en stor botanisk variation lige fra orkideeng? til overdrevsplanter. Stedet er også kendt som en fin sommerfuglelokalitet.

Er der energi til mere, er der ikke langt til den spektakulære Hanklit.

Pris: 240 kr.

📸: Molergrav på Fur fotograferet af Jan Rasmussen

Læs mere

Tidspunkt

(Tirsdag) 19:00 - 21:00

Sted

Fossil- og Molermuseet

Skarrehagevej 8, 7900 Nykøbing Mors