marts, 2019

23mar13:3017:00BFN'S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Arrangement-info

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset, Ørhagevej 140  i Klitmøller lørdag d. 23. marts 2019 kl. 13.30

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og stemmetællere.
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af reviderede regnskaber
 • Fastsættelse af kontingenter
 • Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen)
 • Valg af formand for et år ad gangen
 • Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen
 • Valg af en bestyrelsessuppleant for et år ad gangen
 • Valg af to revisorer for et år ad gangen
 • Valg af en revisorsuppleant for et år ad gangen
 • Eventuelt
 • BFNs Naturpris

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 17. Foreningen er vært ved kaffe/the og blødt brød.

Der opfordres til at komme med forslag til modtagere af BFNs Naturpris

 

Tidspunkt

(Lørdag) 13:30 - 17:00

Lokalitet/sted

Hummerhuset

Ørhagevej 189

X