Ekskursion til Vestergaard (lodsejer Karsten Hansen) i Nationalpark Thy, hvor der er Ensianblåfugl

Ensianblåfugl. Foto: Svdmolen CC BY-SA 3,0, wikimedia

Lørdag d. 22. august 2020 kl. 14.00 er der tur til Vestergaard i Nationalpark Thy.

Ensianblåfugl. Foto: Svdmolen CC BY-SA 3,0, wikimedia

Sommerfuglen Ensianblåfugl har været i kraftig tilbagegang i Danmark. I kanten af Stenbjerg Plantage på ejendommen Vestergaard har Ensianblåfugl en isoleret og sårbar bestand. Med det formål at forbedre forholdene for Klokke-Ensian og Ensianblåfugl har Karsten Hansen derfor i samarbejde med BFN og Nationalparkfond Thy søgt Den Danske Naturfond om midler til gennemførelse af et projekt. Ønsket er at omdanne 1,9 ha græsmark til klithede med klitlavninger. På denne måde ønsker man at skabe en forbindelse mellem det nuværende levested for Ensianblåfugl og det kommende levested. Midlerne er blevet bevilget, og i 2019 blev projektet iværksat ved, at man skrællede tørven af græsmarken og desuden skabte niveauforskelle mellem lavninger og mere tørre områder.

Under ekskursionen ser vi på det nuværende levested for Ensianblåfugl, hvor vi også generelt ser på planterne i området. Desuden ser vi projektområdet og fortæller om hvad der er sket.

Mødested: Tyskebakken 5 kl. 14.00. Ekskursionen forventes afsluttet omkring kl. 16.30

Medbring: Vandtæt fodtøj og evt. en kande kaffe/the, idet der bliver en kort kaffepause.

Turledere: Karsten Hansen, Anna Worm fra NPT og Jørgen Nordkvist fra BFN, tlf. 9792 4165 eller 2342 9768