Debatmøde – Skal fremtidens natur DNA-overvåges ?

Torsdag d. 31. oktober kl. 19.00 i Hummerhuset

Efter flere års udviklingsarbejde er det nu muligt at overvåge dele af den danske natur ved hjælp af DNA-sporing. Blot et par milliliter vand skal der til for i laboratoriet at konstatere om odder, stor kærguldsmed, løgfrø eller stor vandsalamander findes i et vandhul eller et åsystem. Men er DNA-sporing den rigtige vej at gå ?

Mød feltbiolog og erhvervs ph.d. Jos Kielgast, der arbejder på at forfine og videreudvikle metoden og feltbiolog Lars Christian Adrados, der arbejder med feltafprøvning af metoden og er kritisk over for metodens anvendelse.

I løbet af aftenen bliver der mulighed for at debattere hvad metoden kan samt dens styrker og svagheder.

Sted : Hummerhuset, Ørhagevej 189 i Klitmøller

Entre : 60 kr. Alle er velkomne

Arrangør : BFNs Naturkurser