BFN’s ordinære generalforsamling – UDSAT

ARRANGEMENT-INFO

Kronhjort fotograferet af Ib Nord Nielsen.

Grundet de nuværende restriktioner er BFN ordinære generalforsamling udsat til senere på året. Derved kan den afholdes så flest muligt får mulighed for at deltage. En mere præcis dato vil blive opdateret i kalenderen på BFN’s hjemmeside samt fremgå i næste udgave af BFN Nyt. 

Lørdag den 20. marts i Hummerhuset afholdes BFNs ordinære generalforsamling.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af reviderede regnskaber
4) Fastsættelse af kontingenter
5) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen)
6) Valg af formand for et år ad gangen
7) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år.
8) Valg af en bestyrelsessuppleant for et år.
9) Valg af to revisorer for et år ad gangen
10) Valg af en revisorsuppleant for et år ad gangen
11) Eventuelt
12) BFNs Naturpris

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 17. Foreningen er vært ved kaffe/the og blødt brød.

Der opfordres til at komme med forslag til modtagere af BFNs Naturpris.