Årets sidste møde for Naturklubben

Lørdag den 7. oktober klokken 9:30 afholdes årets sidste møde i Naturklubben for børn i Naturcenter Tved Gl. Skole.

Der bygges fuglekasser. Foto: Karen Luise Rindom

Programmet for denne dag står på bygning af redekasser og vinterfordring af fugle.

Lars Smith kommer og fortæller om redekasser og viser, hvordan I kan bygge jeres egne redekasser. Det er nemlig vigtigt, at redekassen er på plads inden fuglenes ynglesæson. Derefter går arbejdet i gang. Lars har sørget for træ. Vi har også save og hamre, men tag gerne selv værktøj med.

Der bliver også vist, hvordan I blander jeres eget vinterfoder til fuglene, så I kan få liv på foderbrættet der hjemme i haven.

Nanna og Knud-Allan vil sørge for forplejning til voksne og børn i form af boller med kaffe/te/saft og pandekagedej til fælles afslutning og hygge omkring bålet.

Tilmelding senest den 5. oktober 2023 til karenluiserindom@gmail.com eller på 60930849

De medlemmer af Naturklubben, der endnu ikke har fået udleveret gaven fra BFNs forlag ”Blade fra min skitseblok” af Jens Christian Schou, kan få den udleveret til mødet.