Biodiversitet – hvordan stoppes tilbagegangen?

Temadag  –  lørdag den 23. september 2017 kl. 10 – 15.30 i VUC’s kantine, Munkevej 9, 7700 Thisted

4 foredragsholdere vil i løbet af dagen give deres bud på dette særdeles aktuelle spørgsmål.  Temadagens første foredragsholder er Peter Wind, cand. scient., Seniorbiolog Bioscience Kalø, Aarhus Universitet som i sit oplæg vil tale om: Hvad er biodiversitet? Hvorfor er den vigtig? Hvorfor falder den? – Begrebet ”biodiversitet” eller ”biologisk mangfoldighed” kom for alvor på manges læber som en følge af FN-mødet i Rio de Janeiro i 1992. På mødet blev biodiversitetskonventionen vedtaget, som Danmark ratificerede i december 1993. Ratifikationen betød, at Danmark var forpligtet til at udarbejde et landestudie og en national strategi. Sådan gik det ikke helt, hvilket vil blive præsenteret i foredraget. Her vil endvidere begrebet ”biodiversitet” og konventionens betydning for naturbeskyttelses- og naturforvaltningsarbejdet i Danmark blive belyst blandt andet i form af statuseksempler for udviklingen i naturens tilstand.

Temadagens anden foredragsholder er Jørgen E. Olesen, cand. agro., Professor ved  Institut for Agroøkologi – Klima og Vand, Aarhus Universitet, som vil tale om: Hvilke tiltag har Natur- og landbrugskommissionen foreslået? Natur- og Landbrugskommissionen har en række forslag til, hvordan forholdene for både natur og landbrug i Danmark kan blive forbedret. Foredraget giver en oversigt over udfordringerne og hvilke tiltag Natur – og Landbrugskommissionen har foreslået for at forbedre naturen samtidig med, at landbrugets indtjening kan opretholdes og miljøet forbedres.

Efter en frokostpause, hvor der kan købes forfriskning og sandwich kommer dagens tredje foredragsholder Niels Riis, Rådgivende biolog cand. scient., Naturrådgivning A/S og taler om Naturgenopretningstiltag og resultater. Der gives en indledende oversigt over de generelle typer og metoder til naturgenopretning. Dernæst gennemgås eksempler på konkrete store projekter og deres resultater.

Sidste foredragsholder er Louise Imer Nabe-Nielsen, biolog fra Den Danske Naturfond gør rede for naturfondens planer og tiltag med henblik på at udvikle og styrke biodiversiteten i Danmark.

Afslutningsvis vil Poul Hald Mortensen, biolog mag. Scient. give en opsummering af dagens indhold.

Arrangører af temadagen er Thisted Folkeuniversitet, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Danmarks Naturfredningsforening Thy og Støtteforeningen for Nationalpark Thy.

Alle er velkomne. Tilmelding skal ske til Jens Handrup på handrup@outlook.dk  eller på telefon 30 506 992 senest den 21. september