TEMALØRDAG – Landbrugets betydning for natur, miljø, samfund og klima.

Foto: Nanna Gad

Kom med til en spændende dag på Videncenter Thy-Mors.

Hvordan påvirker landbruget vores natur, miljø og samfundsøkonomi – nu og i fremtiden? Hvor stor en del af det dyrkede areal skal omlægges til naturområder med mere plads til biodiversitet og med lavere påvirkning af vandmiljø og klima?

Og hvordan får vi i det hele taget implementeret den nye brede landbrugsaftale om ”grøn omstilling af dansk landbrug” med: en reduktion på 8 mio. t CO2-enheder, en reduktion på 10800 t udledt kvælstof samt udtagning af 100.000 ha. lavbundsjord i 2030 – samtidig med at den store husdyrbestand bevares?

Tidspunkt: 8. oktober kl. 10.00 – 15.30.

Program

10.00:
velkomst.

10.15-11.00:
Thor Gunnar Kofoed, Viceformand for Landbrug og fødevarer.
Klima, natur, fødevarer og samfund set med landbrugets øjne.

11.00-11.15:
Pause

11.15-12.00:
Thyge Nygaard, Landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening.
Hvilke forventninger har DN til landbruget vedrørende natur, klima og samfund?

12.00-12.45:
Frokostpause.
Der sælges øl og vand i pausen

12.45-13.30:
Steen Gade, Tidligere folketingsmedlem for SF og tidligere direktør for Miljøstyrelsen
Klima, natur og samfund set med SFs øjne.

13.30-14.00:
Kaffepause

14.00-14.45:
Stiig Markager, Professor og forsker i vandmiljø ved Aarhus Universitet.
Hvilke ønsker har en forsker til landbruget m.h.p. at nedbringe udvaskningen til vandmiljøet?

14.45-15.00:
Pause

15.00-15.30:
Opsummering ved
Leif Gravesen, Formand for Landboforeningen Fjordland og Ib Nord Nielsen, Formand for DN Thy. Samt afsluttende spørgsmål fra salen

Ordstyrer: Knud Allan Knudsen

Arrangører: Landboforeningen Fjordland, Danmarks Naturfredningsforening (DN) Thy, Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) og Thisted Folkeuniversitet.

Sted: Videncenter Thy-Mors på Silstrupparken 2, 7700 Thisted

Entre: 100 kr. der også dækker frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding: Til Jens Handrup på: handrup@outlook.dk eller 3050 6992 senest den 1. oktober.