SVAMPETUR i Tved Klitplantage

På søndag den 4. september har du mulighed for at komme med på svampetur. Turen går til Tved Klitplantage (og ikke Nystrup Klitplantage som det først var annonceret i BFN-nyt)

Kurv med kantareller. Foto: Ditte Svendsen

Tidspunkt: Søndag den 4. september 2022 kl. 13:00 – 16:00

Mødested: P-plads ved Tved Kirke, Hanstholmvej 57, Tved, 7700 Thisted.

Turleder: Ditte Svendsen (BFN) og Ib Nord Nielsen (BFN og DN Thy).

Tilmelding: Ib Nord Nielsen – mailto:ib.nord.nielsen@gmail.com – Max 30 deltagere.

Medbring evt. svampeflora, kurv, kniv og egnet fodtøj.

Alle er velkomne.


Arrangører er Biologisk Forening for Nordvestjylland, Danmarks Naturfredningsforening Thy og Foreningen til Svampekundskabens Fremme