Padder og krybdyr

Lars Christian Adrados tager os med ind i paddernes verden.

Strandtudse. Foto: Naturgrafik.dk

Lars vil med sine mange års erfaring give dig en meget kvalificeret indføring i disse vekselvarme
dyrs liv og levesteder. Han vil især fokusere på arterne: Stor vandsalamander, Markfirben og
Strandtudse. Han vil desuden fortælle om projektet ’Sårbar natur langs vestkysten’, der går ud på
at forbedre livsbetingelserne for en række sårbare planter og dyr, bl.a. de tre ovenstående arter.
På de to ekskursioner kommer du til at opleve dem – på den ene eller anden måde.8 timer ved Lars Christian Adrados

Første gang: På VUC Thisted, Munkevej 9, tirsdag d. 25. maj kl. 19.00-21.00

Få mere info om kurset samt tilmelding i kalenderen her: Kursus 214