Nytårsturen til Agger Tange

Den årlige nytårstur til Agger Tange blev, trods det regnfulde og blæsende vejr, igen i år en succes. 13 friske deltagere mødte op og fik, selv om vi kun er i januar, de første forårsbebudere at se. Både Strandskade og Vibe kunne føjes til artslisten, som blev på 37 arter. Den planlagte tur helt ud på den store mole, droppede vi p.g.a. blæsten. Til gengæld kunne vi nyde den medbragte kaffe i Nationalparkens informationsbygning ved færgelejet.

Mørkbuget knortegås
Mørkbuget knortegås

Fugleartsliste

Knopsvane
Sangsvane
Pibesvane
Grågås
Bramgås
Knortegås (mørkbuget)
Knortegås (lysbuget)
Gravand
Gråand
Spidsand
Pibeand
Krikand
Bjergand
Ederfugl
Sortand
Fløjlsand
Hvinand
Sortstrubet Lom
Sule
Skarv
Fiskehejre
Musvåge
Vandrefalk
Strandskade
Hjejle
Vibe
Rødben
Storspove
Dobbeltbekkasin
Hættemåge
Stormmåge
Sølvmåge
Svartbag
Dværgmåge
Snespurv
Eng/skærpiber
Gråkrage
Stær
Snespurv
Snespurv

Agger Tange den 4. januar 2014