Ny donation til BFN’s Naturklub fra Nordea-fonden

Nordea-fonden har uddelt 20.000 kroner til BFN’s Naturklub for børn. Penge, der skal bruges til grej til klubbens medlemmer, som der efterhånden er mere end 30 af.

Svampetur med Naturklubben 2022. Foto: Karen Luise Rindom

Det, der startede som en Naturklub for børn i alderen 6 – 12 år, har udviklet sig til en familieklub, hvor alle generationer er sammen om oplevelser ude i naturen. Så i dag er der 33 børn i alderen 2-13, som er medlemmer, de ledsages så af forældre og/eller bedsteforældre. Dette, at være sammen om naturen giver for mange en meningsfuld måde at bruge en lørdag formiddag på. Vi har de sidste par år afholdt en ”Aktiv i naturen” uge i skolernes sommerferie, hvilket vi også gør i uge 27 i det kommende år. Her er det børn fra 0.- 6. klasse, som tilbydes 5 dage fra 9:00-15:00 i Naturcenter Tved Gl. Skole.

Når vi får støtte fra Nordea-fonden, betyder det, at vi i Naturcenter Tved får opbygget et fint lager af redskaber til udforskning af naturen. Fangstsigter, insektsugere, bestemmelsesduge, tovejslupper, sorteringsbakker, kikkerter, snitteknive, svampeknive, faglitteratur, foldere, plakater og mange andre redskaber. Ting som er gode at have, når man skal undersøge naturen i børnehøjde.
Det betyder også, at vi kan have skoler på besøg i Naturcentret. Vi har således indledt et samarbejde med Klitmøller Friskole. De små skal en tur i skoven og til søen. De ældste elever skal have en overnatning på shelterpladsen i Tved, hvor de om aftenen skal studere flagermus og den følgende dag på svampetur i Tved Plantage.

Så takket være bidrag fra Nordea-fonden og Sparekassen Thy har vi fået mange af de redskaber, som der er brug for til børnenes udforskning af naturen i og omkring Naturcenter Tved Gl. Skole. Grejet får dog først værdi, når det bliver brugt i formidlingen, hvilket er sket takket være den store gruppe af frivillige, faglige vejledere, som gratis stiller deres tid og viden til rådighed for klubben. Det er: Albert Smith, Carsten Schultz, Carsten Conrad Nielsen, Ditte Svendsen, Hugo Christensen, Ib Nord Nielsen, Jakob Jessen, Jan Durinck, Jan Salmonsen, Jens Jørgen Mejlsø, Jørgen Nordkvist, Knud-Allan Knudsen, Lars Smith, Leo Salmonsen, Mogens Frost, Niels Lisborg, Peter Ohff, Signe Harboe og Søren Michelsen Krag. Vi er naturligvis taknemmelige for opbakningen. Tak for det.

Sidst men ikke mindst tak til de børn, forældre og bedsteforældre, der ved deres deltagelse og positive væremåde gør, at klubben trives og vokser.

Styregruppen bag Naturklubben for børn